SUAS Servisní v rámci skupiny Sokolovské uhelné zajišťuje činnosti nákupu a prodeje materiálu, a to včetně jeho skladování.
Do 31. 12. 2021 realizovala výkony v oblasti údržby zejména energetických zařízení. Tato činnost však k 1. 1. 2022 přešla do sesterské společnosti  SUAS Technology s. r. o.