Seznam veřejných výběrových řízení

Tento seznam zobrazuje pouze základní informace o výběrových řízeních jako jsou číslo, název, rok a termín podání nabídky (viz níže). Více informací včetně bližšího popisu se zobrazí po přihlášení do aplikace Výběrová řízení.

Základní informace:

  • Číslo - jedná se o jedinečnou identifikaci výběrového řízení sestávající se z písmenné a číselné řady
  • Název - o co se v daném výběrovém řízení jedná
  • Rok - znázorňuje rok, ve kterém bylo výběrové řízení vypsáno (ne však ten, ve kterém se nachází právě teď)
  • Termín podání - termín, po kterém se již nedá přidat žádná nabídka a výběrové řízení postupuje k vyhodnocení

Po stisknutí tlačítka Otevřít u daného výběrového řízení se zobrazí přihlašovací obrazovka do aplikace, kde se po zadání platných přihlašovacích údajů zobrazí detaily tohoto výběrového řízení.

Přihlášení

Uživatel se může přihlásit do aplikace, má-li platné přihlašovací údaje a je přiřazen k firmě.

Na přihlašovací obrazovku se uživatel může dostat po kliknutí sem nebo vložením následujícího odkazu do webového prohlížeče:
https://app.suas.cz/aplikace/vr_internet/

Registrace

Registrovat se musí pouze nový dodavatel (firma), tzn. pokud není vůbec zaveden v databázi pro výběr dodavatelů. Pokud je potřeba přidat pouze osobu k již zavedené firmě, musí se tak učinit za pomoci referenta, který má dané výběrové řízení na starost.

Na obrazovku registrace se potenciální uživatel může dostat po kliknutí sem nebo vložením následujícího odkazu do webového prohlížeče:
http://apl.suas.cz/aplikace/registrace/www/